Uchwała Nr XXXIV/241/18

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica.

Załączniki do strony