Zarządzenie Nr 315/18

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 100 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych”

Załączniki do strony