Zarządzenie Nr 316/18

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Kuźnica oraz jednostek budżetowych Gminy Kuźnica w 2019 roku”

Załączniki do strony